Zondag 3 maart om 9u. rit naar Villers-Saint-Siméon van 50km.

Villers-Saint-Siméon (RouteYou)

Villers-Saint-Siméon (GPSies)

Villers-Saint-Siméon (Ridewithgps)

Etymologie

Het woord Villers duidt op het meervoud van (Romeinse) villa. Restanten van een Romeinse villa zijn aangetroffen. Oorspronkelijk was sprake van Villare Sire Simeon, waarin Sire voor Heer van een heerlijkheid staat. Later is dit verbasterd tot Saint, daar veel dorpen een heilige als patroon hebben. De parochiekerk is echter aan Lambertus gewijd.

Zaterdag 2 maart: start fietsseizoen Gelosportief. Om 9u. rit van 50km naar Ballewijer.

Ballewijer (RouteYou)

Ballewijer (GPSies)

Ballewijer (Ridewithgps)

Het gebied de Ballewijer bevat twee vijvers: de Ruddel en het Saarbroek. In oktober 2013 kon natuurvereniging Limburgs Landschap vzw natuurgebied de Ballewijers aankopen. Al 19 jaar beheerde Limburgs Landschap vzw zo’n 12 ha in de Ballewijer via een huurovereenkomst.
De vijvers zijn met hun rietkragen namelijk van grote waarde voor watervogels, amfibieën en libellen. De rand van het moeras en de vijvers is een biotoop dat vooral de blauwborst en de waterral aantrekt. In het moeras komen zowel hout-als watersnip voor. De kleine rietkragen herbergen broedvogels als kleine karekiet en rietgors. De vijvers zijn een waar paradijs voor de fuut, dodaars, krakeend, kuifeend, tafeleend en slobeend.